Η Πρόληψη ως Αξία Ζωής

Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη έχει αναπτύξει ένα πλήθος προσυμπτωματικών ελέγχων που μπορούν να ανιχνεύσουν πιθανές νόσους σε πολύ πρώιμο στάδιο όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία και να οδηγήσουν το άτομο σε πλήρη ίαση ή να το προστατεύσουν από μόνιμες βλάβες στην υγεία του.

Στο πλαίσιο αυτό οι συνεργάτες Ιατροί του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ έχουν εκπονήσει ένα σύνολο Προγραμμάτων Πρόληψης, τόσο Βασικών όσο Ειδικών Ελέγχων, που στοχεύουν να υλοποιήσουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πρωτόκολλα Πρόληψης και να προσφέρουν στους συμπολίτες μας, με την αξιοπιστία και την ευαισθησία που διακρίνει τoν Όμιλο μας, μία πλήρη εικόνα των παραμέτρων της υγείας τους.

Ο Όμιλός μας, σεβόμενος τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, του παρέχει τη δυνατότητα, με την συμβουλή των συνεργαζόμενων ιατρών μας, να δημιουργήσει το δικό του Check-Up που θα βασίζεται τόσο στις προσωπικές του ανάγκες όσο και στις οικονομικές του δυνατότητες.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

pdf iconΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - Κατεβάστε το αρχείο

0001