Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό σύγχρονης και εξειδικευμένης ιατρικής τεχνολογίας.

Η τεχνολογική αρτιότητα του εξοπλισμού διασφαλίζει την αξιοπιστία της διάγνωσης και επιτυγχάνει την μείωση του χρόνου στην διενέργεια των εξετάσεων.

​Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε ολόκληρο τον κόσμο και ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες:

Ιατρικός εξοπλισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικο και Ορμονολογικό)

Τα εργαστήριά μας διαθέτουν αυτοματοποιημένα συστήματα σε όλα τα στάδια (προ-αναλυτικό, αναλυτικό) διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων.

Από τη λήψη του δείγματος μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων, το σύνολο των διεργασιών είναι πλήρως αυτοματοποιημένο με σύγχρονα, ρομποτικά αναλυτικά συστήματα των εταιρειών Roche και Siemens.

Η πλήρης αυτοματοποίηση, τόσο στο στάδιο της προ-αναλυτικής όσο και στο στάδιο της ανάλυσης του αίματος ή του βιολογικού δείγματος γενικότερα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή Διεθνών Πρωτοκόλλων Διαπίστευσης, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα λαθών, διασφαλίζουν την πλήρη ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα του βιολογικού δείγματος εκάστου εξεταζόμενου και εγγυώνται την υψηλή αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Η δυνατότητά μας αυτή καταδεικνύεται από τις κορυφαίες βαθμολογήσεις που λαμβάνουν τα εργαστήρια του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, κατά τη συμμετοχή τους σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.

Το σύνολο των εργαστηρίων μας έχουν ένα μεγάλο πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων, διαπιστευμένες από τον ΕΣΥΔ με ΕΝ ISO 15189: 2012.

Κατωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά μερικά από τα συστήματα αυτοματοποίησης των εργαστηρίων μας:

  • Ανοσολογικοί Αναλυτές Elecsys 2010 Roche
  • Βιοχημικός Αναλυτής Dimension RXL-MAX Siemens
  • Αναλυτής Νεφελομετρίας BN II Siemens
  • Αιματολογικοί Αναλυτές SYSMEX XS-1000i, SYSMEX XE- 2100 Roche
  • Αναλυτές Πήξης BFT II Siemens

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ είναι εξοπλισμένος με σύγχρονους Μαγνητικούς Τομογράφους 1.5 Tesla της εταιρείας Siemens. Τα συστήματα Μαγνητικής Τομογραφίας που είναι εγκατεστημένα στις Μονάδες μας, παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας του συνόλου των Πρωτοκόλλων Μαγνητικών Τομογραφιών.

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ

Όλα τα συστήματα Αξονικών Τομογράφων του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ είναι τελευταίας γενιάς, ώστε να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης δόσης ακτινοβολία ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή απαιτούμενη δόση ακτινοβόλησης του εξεταζόμενου, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας που οδηγεί στην εγκυρότερη διάγνωση.

Τα συστήματα Αξονικής Τομογραφίας που είναι εγκατεστημένα στις Μονάδες μας, παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας του συνόλου των Πρωτοκόλλων Αξονικών Τομογραφιών.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα ακτινολογικά εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ακτινολογικά συστήματα τα οποία υποστηρίζονται με ψηφιακά συστήματα, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και διακριτικής ικανότητας απεικόνιση.

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ποιότητα της μαστογραφίας, οι Μονάδες μας διαθέτουν ψηφιακούς μαστογράφους, τελευταίας τεχνολογίας της εταιρείας SIEMENS, καθώς και μαστογράφους ψηφιακής απεικόνισης της εταιρείας General Electric, που διασφαλίζουν ταυτόχρονα χαμηλή δόση ακτινοβόλησης και υψηλή διακριτική ικανότητα.

ΟΣΤΕΟΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ

Το σύνολο των Μονάδων μας διαθέτουν οστεοπυκνόμετρα τελευταίας τεχνολογίας του κατασκευαστικού οίκου General Electric, που διασφαλίζουν την χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβόλησης προς τον εξεταζόμενο.

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ

Τα συστήματα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας που είναι εγκατεστημένα στις μονάδες μας για την υπερηχοτομογραφική μελέτη καρδιάς, λοιπών οργάνων, τμημάτων σώματος και παρακολούθηση κύησης, είναι σύγχρονης τεχνολογίας της κατασκευάστριας εταιρείας General Electric, μοντέλα LOGIC και VIVID, διασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη δυνατή διαγνωστική ικανότητα και διακριτική ευαισθησία.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

Τα συστήματα Δοκιμασίας Κόπωσης των Μονάδων του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ είναι της κατασκευάστριας εταιρείας General Electric διαθέτοντας ενσωματωμένους Ηλεκτροκαρδιογράφους της υψηλότερης καταγραφικής ευαισθησίας ηλεκτρικών σημάτων.

Ταυτόχρονα διαθέτουν συστήματα διατήρησης αρχείου του συνόλου της Ηλεκτροκαρδιογραφικής μελέτης κατά τη διενέργεια του Πρωτοκόλλου της Δοκιμασίας Κόπωσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΕΥΡΟΓΡΑΦΟΙ

Τα νευροφυσιολογικά τμήματα των Μονάδων του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, για την μελέτη της αισθητικής και της κινητικής ταχύτητας αγωγής των νεύρων άνω και κάτω άκρων, υποστηρίζονται από μηχανήματα εξειδικευμένης τεχνολογίας NIHON KOHDEN.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής είναι εξοπλισμένα με συστήματα γ-camera και με τεχνολογία MIRAGE DS7, ανταποκρινόμενα σε όλο το φάσμα των ραδιοϊσοτόπων και σπινθηρογραφημάτων στατικών, δυναμικών, ολόσωμων (whole body) και τοπογραφικών (SPECT) μελετών.

ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ

Σύγχρονα συστήματα ορθοπαντομογράφων ψηφιακής απεικόνισης δίνουν τη δυνατότητα αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων (κεφαλομετρικές και πανοραμικές λήψεις).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Pacs)

Το σύνολο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ είναι διασυνδεδεμένο με δύο (2) κεντρικούς διακομιστές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικών Εικόνων.

Με το σύστημα αυτό οι εξεταζόμενοι αποκτούν το δικό τους προσωπικό φάκελο υγείας, όπου μπορούν να ανατρέξουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον, τυχόν, απαιτηθεί και να ανακτήσουν με απόλυτη αξιοπιστία, τις ιατρικές εικόνες των εξετάσεών τους, χωρίς να υπάρχουν οι γνωστές φθορές των φιλμς ή των χάρτινων εκτυπώσεων του παρελθόντος.

Επιπροσθέτως οι εικόνες αυτές μπορούν να αποσταλούν με απόλυτη ασφάλεια στους προσωπικούς τους ιατρούς, είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό, όποτε αυτό τυχόν απαιτηθεί. Με το σύστημα αυτό της ολοκληρωμένης διαχείρισης ιατρικών εικόνων οι συμπολίτες μας, που εμπιστεύονται τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ για τις εξετάσεις τους, μπορούν να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς.