Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ με την γεωγραφική διασπορά των Μονάδων του, με την πληρότητα των τμημάτων του, την αρτιότητα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του και τις διαπιστευμένες με ΕΝ ISO 15189: 2012 ιατρικές υπηρεσίες του, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εργασιακά CHECK UP σε πολύ λογικές τιμές.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διαμορφώσουμε το προφίλ των εξετάσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των διαγνωστικών αναγκών των εργαζομένων σας.

Το Τμήμα εργασιακού CHECK UP του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει την διενέργεια των απαιτούμενων αιμοληψιών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας κατόπιν σχετικής συνεννόησης. Παράλληλα, ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ παρέχει προνομιακή εκπτωτική πολιτική στο σύνολο των εργαζομένων σας και των οικογενειών τους για οποιαδήποτε εξέταση επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο μέλλον, εκτός εργασιακού CHECK UP.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους πλήθος μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και βιομηχανιών εμπιστεύονται τα εργασιακά τους CHECK UP στις μονάδες του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ.