Το G.M.D. συνιστά ένα σημαντικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο απαρτίζεται από τα πλέον αξιόπιστα Διαγνωστικά Εργαστήρια σε πανελλαδική διασπορά, και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου.

Διαθέτει ικανό πλήθος ιατρικών μηχανημάτων των υψηλότερων προδιαγραφών διασφαλίζοντας τα εγκυρότερα αποτελέσματα διάγνωσης.

Το Δίκτυο G.M.D. έχει πανελλαδική παρουσία σε:

  • 54 Διαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά.
  • 23 Διαγνωστικά Κέντρα στην Αττική.

Το Δίκτυο διατηρεί σύγχρονο Call Center 12-ωρης καθημερινής λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των περιστατικών.