πιστοποιήσεις ομίλου ιατρικής διάγνωσηςΟι υψηλότατες επιδόσεις των Μονάδων του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ κατά την συμμετοχή τους τόσο σε Εθνικά (πέραν των 200 εργαστηρίων) όσο και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (πέραν των 550 εργαστηρίων) εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης, επιβεβαιώνουν το αξιόπιστο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, εφαρμόσαμε Πρωτόκολλα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η αξιοπιστία αυτή, μετουσιώθηκε σε εμπιστοσύνη τόσο από τον Ιατρικό κόσμο, όσο και από χιλιάδες συμπολιτών μας.

Η καθημερινή διασφάλιση παραγωγής ποιοτικών υπηρεσιών από τις Μονάδες του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της εφαρμογής διεργασιών στα εργαστήριά μας του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2008 και της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15189: 2012.

Για τους λόγους αυτούς, ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ απασχολώντας άνω των 220 εργαζομένων εκ των οποίων οι 50 είναι ειδικευμένοι ιατροί, έχει εδραιώσει μια σημαντική θέση στην ιδιωτική αγορά υπηρεσιών υγείας.

Η εξειδίκευση, η κατάρτιση και η διαρκής εκπαίδευση του ιατρικού, παραϊατρικού, διοικητικού και βοηθητικού μας στελεχιακού δυναμικού, οι αδιάλειπτες επενδύσεις μας σε σύγχρονο, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και σε Πρωτόκολλα Ποιότητας, μαζί με την απόλυτη προσήλωσή μας στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εμπιστευτικότητας της νόσου, μας δίνουν την πίστη ότι μπορούμε να ευελπιστούμε σε ακόμα υψηλότερη ανάπτυξη.

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο