Βάσει της Κυβερνητικής απόφασης σχετικά με το ανώτατο όριο τιμών πώλησης για τα τεστ ανίχνευσης Κορωνοϊού (ΦΕΚ 5387), η τιμή για το τεστ Αντιγόνου του ιού SARS- CoV- 2 (Rapid Test) διαμορφώνεται ως εξής:

  • Τεστ Ανίχνευσης Αντιγόνου του ιού SARS- CoV- 2 (Rapid Test) : 10€

Βάσει της Κυβερνητικής απόφασης σχετικά με το ανώτατο όριο τιμών πώλησης για τα τεστ ανίχνευσης Κορωνοϊού (ΦΕΚ 5387), η τιμή για το τεστ Μοριακής Ανίχνευσης του ιού SARS- CoV- 2 (RT - PCR) διαμορφώνεται ως εξής:

  • Τεστ Μοριακής Ανίχνευσης του ιού SARS- CoV- 2 (RTPCR): 47€

Επιπλέον, διενεργούμε έλεγχο αντισωμάτων του ιού SARS- CoV- 2 με τις παρακάτω τιμές:

  • Έλεγχος Αντισωμάτων (IgG, IgM, IgA) : 60€
  • Αντίσωμα IgA: 25€
  • Αντίσωμα IgM: 20€
  • Αντίσωμα IgG: 20€
  • Έλεγχος Εξουδετερωτικών Αντισωμάτων (Nabs): 20€
  • Έλεγχος Κυτταρικής Ανοσίας: 80€

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 400 1010