Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ προσφέρει ένα σύνολο ιατρικών, διαγνωστικών υπηρεσιών πιστοποιημένων κατά EN ISO 9001:2008 και διαπιστευμένων με το Πιστοποιητικό EN ISO 15189:2012.

Διαγνωστικά Τμήματα

 1. Αιματολογικό
 2. Βιοχημικό
 3. Μικροβιολογικό
 4. Ανοσολογικό
 5. Ιολογικό
 6. Ορμονολογικό
 7. Μοριακής γενετικής
 8. Προγεννητικού ελέγχου
 9. Κυτταρολογικό
 10. Παρακεντήσεις
 11. Μαγνητικής Τομογραφίας
 12. Αξονικής Τομογραφίας
 13. Ακτινολογικό (Ψηφιακή απεικόνιση)
 14. Μαστογραφίας (Ψηφιακή απεικόνιση)
 15. Οστεοπόρωσης
 16. Λιπομέτρησης
 17. Πανοραμικής – Κεφαλομετρικής Οδόντων (Ψηφιακή απεικόνιση)
 18. Υπερήχων
 19. Triplex αρτηριών και φλεβών
 20. Doppler αρτηριών και φλεβών
 21. Μαιευτικά υπερηχογραφήματα (Αυχενική διαφάνεια – β’ επιπέδου)

Καρδιολογικό Tμήμα

 1. Triplex Καρδίας
 2. Doppler Καρδιάς
 3. Υπερηχογράφημα Καρδιάς M- MODE 2D
 4. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 5. Δοκιμασία Κόπωσης

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

 1. Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου
 2. Σπινθηρογραφήματα λοιπών οργάνων

Τμήμα Νευροφυσιολογίας

 1. Ηλεκτρομυογράφημα
 2. Ηλεκτρονευρογράφημα

Προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)

Βεβαίωση αθλητικής ικανότητας