Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εγκατέστησε στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ και λειτουργεί το νέο, υπερσύγχρονο σύστημα πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου της SIEMENS

SOMATOM go.Now

εξοπλισμένου με CARE Dose4D και τον αλγόριθμο SAFIRE με τα οποία επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα της ιατρικής εικόνας.

SOMATOM GO NOW

Με το νέο μας Αξονικό Τομογράφο με υπέρλεπτες τομές και πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαγνωστική προσέγγιση με την λιγότερη δυνατή ακτινοβολία για τον εξεταζόμενο.

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ με απόλυτο σεβασμό

τόσο απέναντι στην πελατεία του όσο και στον Ιατρικό κόσμο,

επενδύει σταθερά και διαχρονικά στην πιο προηγμένη ιατρική τεχνολογία.

… γιατί έχει σημασία να γνωρίζεις.